Loyalty program

Krasnaya Polyana resort,
Gornaya Karusel street, 7
Daily from 12:00 to 23:00